Инструкция за настройка на cp1251 енкодинг в mIRC версия 6.35 или по – стара!

1. Настройка на енкодинга във вашият iRC клиент.
2. Настройка на език (енкодинг) за програми неподдържащи utf във вашата операционна система.
1. Настройка на енкодинга във вашият iRC клиент.

1 – Кликнете върху меню “View”, а от падащия списък върху “Font”.

2 – В падащия списък “Script:” избирате “Cyrillic”.

3 – В падащия списък “UTF-8:” избирате “Default”.

4 – Слагате отметки на “Set as default channel/chat font” и “Use default” (настройката е необходима да се прави отделно за личен чат, статус, и канал).

5 – Кликнете “ОК” и рестартирайте mIRC.

При проблем с енкодинга след тези настройки е необходимо да настроите езика по подразбиране за не – UTF програми на вашата операционната система. Моля прочетете стъпка 2.

2. Настройка на език (енкодинг) за програми неподдържащи utf във вашата операционна система.

1 – Отворете “Search box”, въведете “Control Panel” и кликнете върху иконата.

2 – В контрол панел, в горният десен ъгъл, от падащият списък изберете “Large icons”.

3 – Потърсете и кликнете появилата се икона с име “Region” или “Region & language settings”.

4 – Кликнете върху таба с име “Administrative”.

5 – Кликнете върху бутона “Change system locale…”

6 – В новопявилият се прозорец, кликнете върху падащия списък “Current system locale:” и изберете “Bulgarian”.

7 – В същият прозорец кликнете на бутона “OK”.

8 – В прозореца “Region” кликнете на бутона “Apply”, а след това и на бутона “OK”.

9 – “Рестартирайте вашият “Windows”.