Всички приложения се нуждаят от настройка на енкодинг cp1251

1- AndChat за Android. (Apkpure)
Може да го свалите от https://apkpure.com/andchat-free/net.andchat
(необходимо е разрешение заа инсталиране на приложения от неизвестни източници).

2- AndroIRC за Android. (Google Play)
Може да го свалите от https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androirc&hl=en

3- IRCCloud за IOS. (App Store)
Може да го свалите от https://apps.apple.com/us/app/irccloud/id672699103

4- Palaver IRC за IOS. (App Store)
Може да го свалите от https://apps.apple.com/us/app/palaver-irc/id538073623

Ако се нуждаете от помощ заповядайте в канал #IRCHelp.