Подробен списък с командите към NickServ в FreeUniBG IRC Network.

/msg NS <опция> [параметри]
/NS <опция> [параметри]
Командите към NS могат да започват с /msg ns , или с /ns
Двата начина са еднакви
/msg NS HELP [опция]
/msg NS HELP SET
Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <password> <[email protected]>
/msg NS ACTIVATE <nick> <token>
Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за login (identify), a [email protected] е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код, който до 24 часа трябва да напишете в командата ACTIVATE за да завършите регистрацията. Паролата е чувствителна към големината на буквите.
Използвайте трудни пароли!
Ако не ползвате nick-a (с идентифициране) над 30 дни, регистрацията му се прекратява (не важи за псевдоними на повече от 2 години).
/msg NS SETEMAIL <nick> <permpass> <[email protected]>
/msg NS SETEMAIL <nick> <token>
Ако вашият nick е регистриран още при Hybrid services и има permpass (перманентна парола), можете да зададете (промените) email адрес на nick-a, кaто [email protected] е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код за потвърждаване. Командата може да се ползва и за промяна на email адреса. Паролата за идентификация не се променя.
(Командата временно е спряна)
/msg NS LOGIN <password>
/msg NS ID <password>
//.msg ns id $$?*
Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
Можете да ползвате LOGIN или IDENTIFY (ID).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).
/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.
/msg NS INFO <nick>
//msg ns info $me
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <nick> <+|-><modes>
/mode <nick> +i
Променяте modes на nick-a си.

+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept *
Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.
/msg NS SET LANGUAGE <EN|BG>
/msg ns set language bg
Променя езика на който ви показва Help.
EN – английски
BG – български
/msg NS RESETEMAIL
/msg NS RESETEMAIL CONFIRM <token1> <[email protected]>
/msg NS RESETEMAIL  AUTH <token2>
Променяте email адреса с който е защитен псевдонимът ви.
След първата команда на сегашния email адрес ще получите token1 код, с който потвърждавате с CONFIRM промяната към новият email адрес, на който ще получите нов token2 код, с който с AUTH завършвате промяната.
/msg NS RESETPASS <nick>
/msg NS RESETPASS <nick> <token> <newpass>
Променяте паролата на nick-a си чрез email адреса.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда, като newpass е новата ви парола.
Необходимо е nick-a ви да е на повече от 15 дни.
/msg NS SET PASSWORD <oldpass> <newpass> Ако nick-a е регистриран при Hybrid services и няма зададен email адрес, можете да смените сегашната си парола oldpass с нова – newpass.
Ако сте забравили паролата си, ползвайте команда SETEMAIL за да зададете email на nick-a, след което променете паролата с RESETPASS
/msg NS SET KILL <ON|OFF>
/msg ns set kill on
ON включва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде disconnect-нат.
Необходимо е nick-a ви да е на повече от 90 дни.
/msg NS ADDHOST <hostmask>
/msg NS DELHOST <hostmask>
/msg NS LISTHOSTS
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/msg NS ACCESS ADD <hostmask>
/msg NS ACCESS DEL <hostmask>
/msg NS ACCESS LIST
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди)
/msg NS SET KILLIMMED <ON|OFF> ON включва опция, при която ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ще бъде disconnect-нат веднага. Предварително задайте хостмаски с ADDHOST от горните команди
/msg NS SET PRIVATE <ON|OFF> Скрива info-то на nick-а ви.
/msg NS SET ICQ <number>
/msg NS SET ICQ NONE
Вашият ICQ номер ще се вижда в info на nick-а ви.
С NONE се премахва.
/msg NS SET WARN <ON|OFF> Предупреждение, че потребителското име е регистрирано.
/msg NS SET NOACCESS <ON|OFF> Не позволява nick-a да се добавя в канали.
/msg NS SET UNSECURE <ON|OFF> Автоматична идентификация. Виж ACCESS, ADDHOST, DELHOST.
Не го препоръчвам.
/msg NS REGAIN <nick> <password> Бърза команда за смяна на nick-a ви, като едновременно с това се идентифицирате с него.
А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS GHOST <nick> <password>
/msg NS RELEASE <nick> <password>
Ако nick-a се ползва в момента, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS RESETFLAGS <nick> <password> Премахва всички настройки на nick-a.
Може да се ползва за махане на KILLIMMED.