Линукс Семинари

Групата е създадена през 1997г. първоначално като пощенски списък. Основни теми са OS Linux, Free Software, Open Source, както и компютърни мрежи и Интернет. Дискутурането на комерсиален софтуер е нежелателно! Освен всичко друго, членовете на групата обичат да четат и пишат на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. По тази причина, много от тях участват в различни разработки, свързани с локализацията на Linux и преводи на различните среди (KDE GNOME) и програми (Mozilla) и др. LUG участва активно в различни мероприятия, целящи популяризирането и разпространението на Линукс. Ежегодно се организират Linux семинари.

8-ми линукс семинар 2005 г.

8-ми линукс семинар на LUG-BG се проведе 28 и 29 май, 2005 г. в сградата на Клуб "Отворено Общество" - Стара Загора.

1. Курсът мрежова сигурност във ФМИ на СУ (netsec) – Васил Колев.

2. Linux в ТУ София – Атанас Батинков и Здравко Иванов

3. Борба срещу нежеланите съобщения (спам) – Георги Чорбаджиййски

4. OpenFMI – Димитър Шиячки и Огнян кулев

5. Практическо програмиране с Perl – Петър Пенчев

6. Perl_CGI security – Даниел Иванов

Курсът мрежова сигурност във ФМИ на СУ (netsec) – Васил Колев

Описание, история и бъдеще на курс Мрежова сигурност провеждан във ФМИ на СУ.

Практическо програмиране с Perl – Петър Пенчев

Представяне на курса Практическо програмиране с Perl, воден във Факултета по математика и информатика към Софийски университет през летния семестър на 2002/2003 и зимния семестър на 2005/2006.

Linux в ТУ София – Атанас Батинков и Здравко Иванов.

курс Линукс за начинаещи, провеждан в ТУ – София

Борба срещу нежеланите съобщения (спам) с класически и съвременни средства – Георги Чорбаджиййски

В лекцията са описани класическите начини за справяне с явлението СПАМ, както и най-съвременните тенденции в тази област.

Разглеждат се причините за проблема.

Възможно ли е пълно решение?

Perl_CGI security – Даниел Иванов

Сигурност: Основни понятия и чести грешки при разработка на приложения за WEB на езика Perl.

Практическо програмиране с Perl – Петър Пенчев

Представяне на курса Практическо програмиране с Perl, воден във Факултета по математика и информатика към Софийски университет през летния семестър на 2002/2003 и зимния семестър на 2005/2006.

9-ти Линукс Семинар 2006г.

На 3 и 4 юни 2006г. в Стара Загора се проведе 9-ти годишен Линукс семинар на LUG-BG. По традиция, семинара се проведе в залата на клуб "Отворено общество". Представени бяха следните лекции: Александър Панов - Управление на индустриални контролери. Александър Шопов - Българските преводачи в света на свободния софтуер. Георги Георгиев Скелета - HA Clusters. Мариян Маринов - Мониторинг на системи с Nagios. Петър Пенчев - какво е sysygether? Венцислав Держицки - Глас през интернет - VoIP. Мариян Маринов - Cousers Linux Basics.

За голямо учудване на всички, тази година семинара бе открит от Георги Георгиев – Скелета :-)))

1. Лекция: Александър Панов – Как с помоща на Линукс се управляват индустриални (PLC) контролери?

Събиране на данни, последваща обработка и управление на PLC.

Комуникационни протоколи, бази данни, WEB интерфейси.

2. Лекция: Александър Шопов – Българските преводачи в света на свободния софтуер.

Аудио записи на лекцията можете да изтеглите от тук:

3. Лекция: Георги Георгиев Скелета – HA clusters. Що е то HA cluster?

6. Лекция: Петър Пенчев – какво е sysygether?

Какво се случва със системата ни? Нашия помощник sysygether.

7. Лекция: Венцислав Держицки – Глас през интернет VoIP.

Дошъл ли краят на стандартните PSTN?

Съвременни решения за пренос на глас. Предимства и недостатъци.