Помощ

Ако не откривате подходящо решение или отговор на вашият въпрос или проблем в тази секция, винаги може да посетите нашият специализиран канал за помощ #IRCHelp, за да получите помощ в реално време от IRC оператор или по-опитен потребите!

Тук ще откриете връзки към полезна информация, свързана с решаването на често срещани въпроси и проблеми в мрежата, подходяща както за напреднали и опитни потребители така и за IRC новаци.

1. Как да видя информация за даден ник?

2. Как да си добавя ник в група?

3. Как да си регистрирам ник?

4. Как да си сменя паролата?

5. Как да си сменя имейла?

6. Как да си защитя ника?

7. Как да си върна ника?

/msg NS <опция> [параметри]
/NS <опция> [параметри]
Командите към NS могат да започват с /msg ns , или с /ns
Двата начина са еднакви
/msg NS HELP [опция]
/msg NS HELP SET
Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <[email protected]> Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за login (identify), a [email protected] е адресът на пощата ви
/msg NS SETEMAIL <[email protected]> Ако вашият nick е регистриран още при Hybrid services и има permpass (перманентна парола), можете да зададете (промените) email адрес на nick-a, кaто [email protected] е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код за потвърждаване. Командата може да се ползва и за промяна на email адреса. Паролата за идентификация не се променя.
(Командата временно е спряна)
/msg ns id password или /msg NS LOGIN password  Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
Можете да ползвате LOGIN или IDENTIFY (ID).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).
/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.
/msg NS INFO
//msg ns info nick
Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <+|->
/mode +i

Променяте modes на nick-a си.

+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept *
Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.
/msg NS SET LANGUAGE <EN|BG>
/msg ns set language bg
Променя езика на който ви показва Help.
EN – английски
BG – български
/msg NS RESETEMAIL
/msg NS RESETEMAIL CONFIRM <[email protected]>
/msg NS RESETEMAIL  AUTH
Променяте email адреса с който е защитен псевдонимът ви.
След първата команда на сегашния email адрес ще получите token1 код, с който потвърждавате с CONFIRM промяната към новият email адрес, на който ще получите нов token2 код, с който с AUTH завършвате промяната.
/msg NS RESETPASS Променяте паролата на nick-a си чрез email адреса.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда, като newpass е новата ви парола.
Необходимо е nick-a ви да е на повече от 15 дни.
/msg NS SET PASSWORD Ако nick-a е регистриран при Hybrid services и няма зададен email адрес, можете да смените сегашната си парола oldpass с нова – newpass.
Ако сте забравили паролата си, ползвайте команда SETEMAIL за да зададете email на nick-a, след което променете паролата с RESETPASS
/msg NS SET KILL <ON|OFF>
/msg ns set kill on
ON включва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде disconnect-нат.
Необходимо е nick-a ви да е на повече от 90 дни.
/msg NS ADDHOST
/msg NS DELHOST
/msg NS LISTHOSTS
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify.
/msg NS ACCESS ADD
/msg NS ACCESS DEL
/msg NS ACCESS LIST
Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди)
/msg NS SET KILLIMMED <ON|OFF> ON включва опция, при която ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ще бъде disconnect-нат веднага. Предварително задайте хостмаски с ADDHOST от горните команди
/msg NS SET PRIVATE <ON|OFF> Скрива info-то на nick-а ви.
/msg NS SET Skype
/msg NS SET Skype NONE
Вашият Skype ще се вижда в info на nick-а ви.
С NONE се премахва.
/msg NS SET WARN <ON|OFF> Предупреждение, че потребителското име е регистрирано.
/msg NS SET NOACCESS <ON|OFF> Не позволява nick-a да се добавя в канали.
/msg NS SET UNSECURE <ON|OFF> Автоматична идентификация. Виж ACCESS, ADDHOST, DELHOST.
Не го препоръчвам.
/msg NS REGAIN Бърза команда за смяна на nick-a ви, като едновременно с това се идентифицирате с него.
А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS GHOST /msg NS RELEASE Ако nick-a се ползва в момента, той ще бъде kill-нат от services.
/msg NS RESETFLAGS Премахва всички настройки на nick-a.
Може да се ползва за махане на KILLIMMED.

1. Как да премахна нежелан потребител от канала ми? ( kick, ban )

2. Как да сложа/премахна парола на канал?

3. Как да сложа/сменя темата в канала ми?

4. Как да добавя наследник на канала ми?

5. Как да добавя оператори в канала ми?

6. Как да премахна регистриран канал?

7. Как да видя информация за канал?

8. Как да си регистрирам канал?

/msg CS <опция> <канал> [параметри]
/CS <опция> <канал> [параметри]
 Командите към CS могат да започват с /msg cs , или с /cs
Двата начина са еднакви
/msg CS HELP [опция]
/msg CS HELP SET
 Помощ за командите към CS.
/msg CS REGISTER <#channel> Регистрира канал #channel (nick-a ви става owner на канала).
Необходимо е nick-а ви да е на повече от 180 дни, да имате OP(+о/@) в канала и разбира се той да не е регистриран.
Ако бъде прекратена регистрацията на nick-a на ownera, следващия с най-висок level става owner.
Ако никой с add в access list не влиза над 30 дни, се прекратява регистрацията на канала.
/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала (owner, възраст…).
/msg CS OP [#channel] – (Level 50) Вземате си OP(+o/@) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS VOICE [#channel] – (Level 1) Вземате си voice(+v/+) в канал, в който имате нужният level.
/msg CS INVITE <#channel> – (Level 1) Когато канал е с режим +i (Invite only), получавате покана за влизане от CS, ако имате нужният level.
/invite <#channel> Когато канал е с режим +i (Invite only), можете да поканите nick да влезе.
/msg CS GETKEY <#channel> – (Level 1) Когато канал е с режим +k , получавате ключът за влизане, ако имате нужният level.
/msg CS UNBAN <#channel> – (Level 10) Премахвате всички банове, които съвпадат с вашата маска, освен тези, които са в LISTBANS (Akick list).

/msg CS ADDBAN <#channel> [time] – (Level 10)

пример: /cs addban #kanal *!user@*host.com 80 inviter
/cs addban #kanal 2h nick 150 gaden flooder

 Добавяте бан в канал, като
time е времето в минути за което ще важи (опционално)
mask е маската [email protected] за която се поставя
level който е необходим за махане на бана
reason е причината за бана.
Времетраенето може да приема окончания w/d/h – съответно седмица, ден и час, като може да се използва само едно от тях (15d).
Ако времето е 0 или не е зададено – бана е вечен.
/msg CS DELBAN <#channel> – (Level 10) Премахвате бан от канал, поставен на маската mask, ако имате нужният level, зададен при ADDBAN.
/msg CS LISTBANS <#channel>- (Level 10) Виждате списък с бановете (банлист) на даден канал.
/msg CS AKICK <#channel> ADD
/msg CS AKICK <#channel> DEL
/msg CS AKICK <#channel> LIST- (Level 10)
 Добавя, трие, показва бановете на даден канал.
AKICK ADD работи като ADDBAN без указано време на действие (вечен) и с level за махане 10.
/msg CS MODBAN <#channel>- (Level 10) Променяте level-а, нужен за махане на вече поставен в банлиста на канала бан.
/mode <#channel> +b <nick|host>
/ban <#channel> <nick|host>
/ban -u300 <#channel> 9/kick <#channel> [text]
 

Забранява с BAN (+b) на посочените nick-ове да влизат в канала и с KICK ги изритва навън.
В третата команда 300 е времето на действие на забраната в sec.
9 е вида на вземане адреса на nick-а :

0: *[email protected]
1: *!*[email protected]
2: *!*@host.domain
3: *!*user@*.domain
4: *!*@*.domain
5: [email protected]
6: nick!*[email protected]
7: nick!*@host.domain
8: nick!*user@*.domain
9: nick!*@*.domain
/mode <#channel> -b <nick|host>
/ban -r <#channel> 9
 Премахва BAN на nick.
/mode <#channel> +e <nick!ident@host> Позволява на nick!ident@host да влиза в канала, дори ако има BAN.
/msg CS CLEARBANS <#channel>- Level 140 Премахва всички временни банове в канала, които не са в LISTBANS.
/msg CS CLEARMODES <#channel> – (Level 140) Изчиствате режимите +ilkr от даден канал.
/msg CS CLEAROPS <#channel> – (Level 140) Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия и нямат флаг за OP при join в канала.
/msg CS CLEARALLOPS <#channel> – (Level 140) Премахва всички OPs(+o/@) на потребители, които са с по-нисък level от вашия или не фигурират в access листа на канала.
/msg CS CLEAR <#channel> <OPS|MODES|BANS|ALL> – (Level 140) Премахва всички OPs(+o/@), банове и модове в канала.
Запазена от Hybrid services за улеснение.
/msg CS DELOWNER <#channel>
/msg CS DELOWNER <#channel> – (Level 200)
 Изтривате се като собственик на канала, при което Owner става следващият с най-висок level. Ако няма други добавени потребители, регистрацията на канала се прекратява.
След първата команда на email адреса си ще получите token код, който ползвате за втората команда за потвърждение на изтриването.
/msg CS SETOWNER <#channel> – (Level 190) Поставя ви като собственик на канал, който е регистриран по време на Hybrid services и има перманентна парола.
/msg CS DROP <#channel>Прекратява регистрацията на канал, който е регистриран още по време на Hybrid services и има перманентна парола. Ако канала няма permpass или не я знаете, ползвайте DELOWNER.

/msg CS ADDUSER <#channel> [OP|VOICE|NONE] – (Level 150)

пример: /cs adduser #chan nick 90
/cs adduser #chan nick 2 op

 Добавяте потребител в access листа на канал (трябва nick да е регистриран), с level от 1 до 199, по-нисък от вашият. Задавате дали потребителя да получава OP или VOICE при влизане (join) в канала. При NONE или ако не е указано, не получава нищо при join.
/msg CS DELUSER <#channel> – (Level 150) Изтривате потребител от access листа на канал, който е с по-нисък level от вас.
/msg CS LISTUSERS <#channel> – (Level 100) Виждате листа на потребителите добавени с level в канала, привилегии при join и от кого е бил добавен.
/msg CS ACCESS <#channel> ADD
/msg CS ACCESS <#channel> DEL
/msg CS ACCESS <#channel> LIST – (Level 150)
 Добавя, трие или показва потребителите на канал.
/msg CS MODUSER <#channel> – (Level 150) Променяте level-а на вече добавен потребител в канала.
/msg CS MODAUTO <#channel> <OP|VOICE|NONE> – (Level 150) Променяте on-join привилегиите на nick от access листа на канала.
/msg CS SUSPEND <#channel> – (Level 100) Временно анулирате правата на даден потребител в канала.
level е нужният за възстановяване на правата с UNSUSPEND.
/msg CS UNSUSPEND <#channel> – (Level 100) Възстановявате анулираните права в канал на потребителя, ако имате нужният level, посочен при анулирането.
/mode <#channel> +o
/op [#channel]
 Давате OP (оператор) на nick в канала. При -o се маха.
Операторите могат да променят modes, да дават/махат OP и ban, да kick от канала и да променят topic.
/mode <#channel> +v Давате voice на nick. При -v се маха.
Ако има mode +m в канала, nick ще може да говори.
/msg CS SET <#channel> AUTOJOIN <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> GUARD <ON|OFF> – (Level 190)
 Определяте дали CS ще влиза автоматично в канала.
/msg CS SET <#channel> PRIVATE <ON|OFF> – (Level 190) Скрива info-то на канала ви.
/msg CS SET <#channel> NOOPS <ON|OFF> – (Level 190) Определяте дали потребители в канала ще могат да имат OPs(+o/@). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> RESTRICTOPS <ON|OFF>
/msg CS SET <#channel> SECUREOPS <ON|OFF> – (Level 190)
 Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за OP, или не са се идентифицирали, ще могат да имат OPs(+o/@).
/msg CS SET <#channel> NOVOICES <ON|OFF> – (Level 190) Определяте дали потребители в канала ще могат да имат voices(+v/+). Важи за всички потребители в канала, дори за Owner-а.
/msg CS SET <#channel> NOVOICECMD <ON|OFF> – (Level 190) Определяте дали потребители в канала, които нямат достъп за VOICE, или не са се идентифицирали, ще могат да имат voices(+v/+).
/msg CS SET <#channel> NOUSERBANS <ON|OFF> – (Level 190) Ще може да се поставя бан в канала само през CS.
/msg CS SET <#channel> WARNOVERRIDE <ON|OFF> – (Level 190) Показва на операторите в канала предупреждения при използване на командите INVITE или GETKEY от потребител.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel>  VERBOSE <ON|OFF> – (Level 190) Съобщава на операторите в канала при използване на командата ADDBAN.
Трябва да е включен AUTOJOIN в канала.
/msg CS SET <#channel>  CREATEMODES [modes]
/msg cs set #channel createmodes +nt
/msg cs set #channel createmodes + – (Level 190)
 

Определяте режими/modes, които ще се поставят при влизане на първия потребител, ако канала е бил празен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите поставени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само ‘+’

+n - не приема msg и notice в канала, ако не сте в него
+t - само оператори могат да сменят топика
+m - само хора с +v или +o могат да пишат в канала
+c - не може да се пише цветно, подчертано...
+N - не може да се пуска notice в канала
+H - не могат да се пускат линкове - NoSpam
+i - само за поканени - влиза се след invite
+l - макс. брой хора в канала
+k - влиза се с ключ - /join #channel key
+p - не позволява използване на /knock #channel
+s - скрит - не показва канала при /list или /whois nick
+A - влизат само оператори на мрежата
+r , +q - nick може да влезе, ако е на повече от 6 месеца

можете да видите описание на режимите и с командата
/quote help cmode

/msg CS SET <#channel> ENFORCEMODES [modes]
/msg CS SET <#channel> MLOCK [modes]
/msg cs set #channel enforcemodes + – (Level 190)
 Заключвате modes в канала.
Могат да се заключват само положителни режими.
За заключване на +k и/или +i е нужно AUTOJOIN да е включен.
Ако не посочите режим, CS показва текущите заключени режими.
За да изчистите режимите посочвате като modes само ‘+’
/mode #channel  -spmcqilk+nt
/mode #channel +ikl key 20
/mode #channel +sml 30
 Поставяте modes в канала.
/mode <#channel> +I <nick!ident@host> Позволява на nick!ident@host да влиза в канал с mode +i без покана.
/msg CS SET <#channel> TOPIC [text]
/msg cs set #channel topic -none – (Level 190)
 Задавате topic за канала, който периодично ще бъде поставян от CS.
Ако не посочите text, CS ще покаже кaкъв е topic в момента.
За да изчистите topic-а, трябва да посочите ‘-none’ като аргумент.
/topic <#channel> [text] Поставяте topic в канала.
/msg CS SET <#channel> URL [url]
/msg CS SET <#channel> URL -none – (Level 190)
 Поставяте адрес на уебсайт [url] в INFO на канала.
Ако не посочите адрес, CS ще покаже адреса поставен за момента.
За да изчистите адреса, трябва да посочите ‘-none’ като аргумент.
 

200 – Owner/Founder
(команди: DELOWNER + всички команди от долните нива)190 – Администратор
(команди: SET + командите от долните нива)150 – Администратор на потребителската листа
(ADDUSER, MODUSER, MODAUTO, DELUSER + от долните нива)140 – Clear
(CLEARMODES, CLEARBANS, CLEAROPS, CLEARALLOPS + долните нива)

100 – Оператор на потребителската листа
(SUSPEND, UNSUSPEND, LISTUSERS + командите от долните нива)

50 – Оператор
(команди: OP + командите от долните нива)

10 – Обикновен
(ADDBAN, DELBAN, MODBAN, LISTBANS, UNBAN + от долното ниво)

1 – Потребител
(команди: INVITE, VOICE, GETKEY)

Levels

При Ratbox Services level-ите в канала, нужни за изпълнение на дадени команди, са фиксирани.

Представена е подредбата им и командите, които има право да изпълнява потребител, добавен в канала.

За Windows потребители, препоръчваме използването на официалните скриптове за мрежата, които може да свалите от (тук) !

За чат през уеб, разгледайте пълният списък с уеб портали към мрежата от (тук) !

За чат през мобилни устройства, вижте списък с подходящи приложения от тук (тук) или използвайте уеб от (тук) !

Едва ли има някой, който да не е чувал за тази небезизвестна програма и който да не я е използвал. Въпреки, че програмата е платена, тя се използва масово за предаване на мигновени текстови съобщения между потребителите участващи в тях. Това предаване на съобщения за по-кратко се нарича чат. Може да видите mIRC инсталирана на почти всеки компютър – както домашен, така и служебен, така и в интернет зали. Има хора, които обаче почти не знаят как да си конфигурират програмата и често се оплакват от зловредни кодове в нея, използвайки така наречените скриптове (разширения). Затова искам да ви посъветвам да не ги използвате, ако не знаете какво правите. Освен това има други хора, които пък не знаят как да си конфигурират програмата. Може да звучи смешно за някой, но наистина има такива хора. Ето защо в тази статия реших д разгледам подробно инсталацията и конфигурацията на програмата mIRC.

Официална страница: https://www.FreeUniBG.eu
Лиценз: Shareware
Линк за изтегляне: mIRC
Размер: 1.47 MB
Операционна система: Windows 95,98, 2000,2003,XP,Vista/Win10.

I. Инсталация на mIRC

След като стартирате инсталацията ще ви се отвори помощникът за инсталация. Натискате NEXT ( нататък ):

Сега вече започва истинската инсталация на програмата. Тук трябва да изберете къде да се инсталира, като посочите Browse (търси). Това, обаче е по ваше желание, по подразбиране всички нови програми се инсталират в C:Program files. Ако няма да сменяте посоката, натиснете NEXT

Отваря се нов прозорец:

Тук няма нужда нищо да пипаме, може само да махнем отметката от Servers (Сървъри), за да добавим после наши собствени. Как става това ще разберете след малко.

Продължаваме нататък, натискайки NEXT:

Накрая натискаме INSTALL ( инсталирай)

Ако всичко е минало успешно при инсталацията на mIRC, ще видите финалния прозорец, а той е:

II. Конфигурация на mIRC и влизане в чата

За да отворим mIRC, отиваме върху работната площ. Иконката й представлява следното изображение:

След като вече сме отворили чата, пропускаме искането за регистрация като натискаме Continuе (продължи):

и продължаваме напред:

Във Full name пишем някакво име или някакъв псевдоним, аз съм избрала bademka, за email избрах същото. За nickname пишем псевдоним, с който ще влизаме в чата, например Ivan___, Ivanka__ , Ivan^^^^ и т.н. Alternative се използва в моменти, когато никът ви е зает от друг потребител в чата, затова трябва да попълните и него и да бъде различен от горния Nickname. Накрая натискате на Connect to server и влизате в чата. Но не това е всичко. По подразбиране, когато натиснете Connect to server, mIRC ще ви вкара в избран от нея чат. Затова преди ви посъветвах да махнете отметката от servers при инсталацията й. Ако вече сте влезли, та дори и да не сте отидете на View – Treebar и махнете отметката, за да не ви пречи левият панел. Следвайте описанието на картинката:

За да я настроите, отиде на Tools – Options:

Първата ви работа е да настроите сървърите. Ако не сте махнали отметката ви предлагам да изтриете всички сървъри от списъка, като чукнете на DELETE (изтрий), може и с ENTER от клавиатурата, стига мишката да сочи DELETE, за всеки поотделно:

Ако изтриването на сървърите е успешно трябва да получите следния празен прозорец, след което натискате ADD (добави)

Копирайте това, което виждате на следното изображение във вашата mIRC и

натиснете Add. Така вече вие добавихте сървър за българската чат мрежа, където ще може да си общувате с хора от България, въпреки, че и тук влизат чужденци. Чукнете на ОК и прозорецът се затваря.
За да направите и други настройки отидете пак на TOOLS – OPTIONS В левия панел отидете на Options, a отдясно махате всички отметки:

След това в ляво пак отивате на Display. Отдясно махате иконката от blink icons и долу в event променяте цвета на какъвто си искате, аз лично предпочитам червен.

Сега чукнете два пъти върху Display отляво, ще видите падащо меню под него, което се казва Optioins. Отдясно натискате върху бутона Tray и настройвате така, че mIRC да ви се показва постоянно в system tray – а ( долу до часовника ). Ето как изглежда тази настройка:

Ако искате може да достроите вашата чат програма следвайки показаните настройки по-долу:

Накрая натискате ОК.

Сега вече вашата mIRC – a е настроена за работа в чата. За да влезете в нашата българска мрежа може да направите следния трик. Долу, в полето за чатене пишете /s irc.spnet.net , натискате ENTER и сте вътре:

Ако сте следвали всички инструкции и указания, трябва да ви се появят следните надписи:

III. Други сървъри, регистрация на ник и влизане в канал:

 1. Добавяне на други сървъри:

От този списък може да си добавяте други сървъри, както е описано по-горе:

irc.FreeUniBG.eu – POWERED BY KNOWLEDGE

IPv6.FreeUniBG.eu – IPv6 supported IRC server

 1. Регистрация на ник

Командата за регистрация на ник е следната: /msg ns reg parola email

Емайл-ът, който трябва да въведете трябва да бъде валиден, тъй-като на него ще ви изпратят линк , който вие ще трябва да отворите и да потвърдите регистрацията на ника си. Като получите писмо от екипа на УниБГ трябва само да следвате инструкциите, описани в емайл-а, след което да се логнете в мрежата, т.е. да се идентифицирате с вашата парола: /msg ns id password, където password e паролата ви. Ако имате затруднения напишете /msg ns help.

 1. Влизане в канал

За бързо и лесно влизане в канал, в полето за чатене напишете /j #bulgaria . След това по същия начин за други канали.

Ами това е накратко. Добре дошли в чата и приятно прекарване, както се казва „Have a nice chat“

1. Настройка на енкодинга във вашият iRC клиент.

2. Настройка на език (енкодинг) за програми неподдържащи utf във вашата операционна система.

1. Настройка на енкодинга във вашият iRC клиент.


1 – Кликнете върху меню “View”, а от падащия списък върху “Font”.

2 – В падащия списък “Script:” избирате “Cyrillic”.

3 – В падащия списък “UTF-8:” избирате “Default”.

4 – Слагате отметки на “Set as default channel/chat font” и “Use default” (настройката е необходима да се прави отделно за личен чат, статус, и канал).

5 – Кликнете “ОК” и рестартирайте mIRC.

При проблем с енкодинга след тези настройки е необходимо да настроите езика по подразбиране за не – UTF програми на вашата операционната система. Моля прочетете стъпка 2.

2. Настройка на език (енкодинг) за програми неподдържащи utf във вашата операционна система.


1 – Отворете “Search box”, въведете “Control Panel” и кликнете върху иконата.

2 – В контрол панел, в горният десен ъгъл, от падащият списък изберете “Large icons”.

3 – Потърсете и кликнете появилата се икона с име “Region” или “Region & language settings”.

4 – Кликнете върху таба с име “Administrative”.

5 – Кликнете върху бутона “Change system locale…”

6 – В новопявилият се прозорец, кликнете върху падащия списък “Current system locale:” и изберете “Bulgarian”.

7 – В същият прозорец кликнете на бутона “OK”.

8 – В прозореца “Region” кликнете на бутона “Apply”, а след това и на бутона “OK”.

9 – “Рестартирайте вашият “Windows”.

Проблемът Кирилица!

Повечето от нас вече са на ясно с факта, че всички версии над 6.35 на така обичаният от всички нас irc клиент mIRC премина изцяло в UTF енкодинг, поради факта че това е световен универсален стандарт поддържащ визуализиращ почти всички езици. Всичко това щеше да е прекрасно и безпроблемно, ако тази промяна и преминаване към UTF стандарт и кейсмапинг се беше случила паралелно и в повечето поддържани и популярни IRCD-ta в момента! Уви, това по някаква причина не се случва качествено и без да навлизаме прекалено дълбоко в технически подробности, ще кажем само че това са проблеми свързани с имплементацията на качествен кейсмапинг използващ мултибайт знаци! С две думи какво се случва – от едн астрана IRCD – тата към които се свързваме са настроени да работят в cp1251 а от друга страна новите версии на любимият ни чат клиент mIRC вече не предлага опцията за ръчно задаване на подходящ за мрежата енкодинг! Всичко това с UTF енкодинг базираните мрежи можеби изобщо не е проблем за повечето народи които използват латиница и азбуки базирани на латиница, но не така стоят нещата с кирилицата! Много от утвърдените и популярни мрежи в България, Русия и много други държави използващи кирилица, използват IRCD-та настроени и поддържащи кейсмапинг и енкодинг в cp1251, което прави новите версии на mIRC неизползваеми в тях! От друга страна, при едно успешно преминаване на тези IRCD-тa от cp1251 към UTF енкодинг и кейсмапинг, би създало редица проблеми и неприятности за потребители използващи стари скриптове и irc клиенти настроени вече за cp1251! Като цяло проблемът е многолик и най вероятно, скоро няма да се стигне до утвърден стандарт или унифицирано решение, с две думи всеки се справя както може, и всяка мрежа взима самостоятелно решение по кой път да поеме cp1251 или UTF стандарт! Най неприятното с кирилицата разбира се е, че проблемите са винаги за крайният потребител а имено обикновенният юзер!

Какво представлява cp1251/UTF-8 encoding script by Rorshah and Ciff?

CP1251/UTF-8 encoding script by Rorshah and Ciff е универсален енкодинг конвертор, предназначен и съвместим с новите версии на mIRC над версия 7.42, чрез който ще забравите напълно за настройки на енкодинг или нечетима кирилица независимо от енкдонга на мрежата в която сте попаднали! Накратко скрипта разпознава всички идващи от IRCD съобщения и графични знаци на кирилица и ако се налага ги конвертира в UTF за да ги покаже в четим за вас формат. От друга страна конвертира всички изходящи от клиента към сървъра съобщения и графични знаци в CP1251, тей като utf-8 мрежите напълно разпознават и дисплейват правилно кирилица в CP1251! Това ви осигурява комфорта да пребивавате и чатите безпроблемно както в CP1251 така и в UTF базирани irc мрежи, забравяйки напълно за проблема енкодинг!

Съвместимост

mIRC версия 7.42 или по нова!

Как да инсталирам?

Начин 1:
Свалете конвертора посредством бутона “Download mrc” и го запишете в инсталационната директория на mIRC. Стартирайте mIRC и въведете следната команда /load -rs cp1251toUTF.mrc

Начин 2:
Копирайте сорс кода посредством бутона “Copy the code”. Стартирайте mIRC и отворете Scripts Editor. Кликнете на таба remote. Кликнете на Fail менюто и изберете New. След като се отвори празен remote script пейстнете сорс кода в него и натиснете бутонът OK!

#########################################
# • cp1251toUTF mIRC addon version 1.1.
# • Compatible with mIRC v7.42 and above.
# • The purpose of this addon is to convert cp1251 encoding to UTF
# • and UTF encoding to cp1251. This make it universal.
#########################################
# Copyright © FreeUniBG Network Team - 2021
#########################################
on ^1:info:*parseline*:*:{ halt }
#########################################
on *:PARSELINE:*:*:{
  if ($parsetype == in) {
    var %pl = $utfdecode($parseline)
    %pl = $replace(%pl,$chr(192),А,$chr(193),Б,$chr(194),В,$chr(195),Г,$chr(196),Д,$chr(197),Е,$chr(198),Ж,$chr(199),З,$chr(200),И,$chr(201),Й,$chr(202),К,$chr(203),Л,$chr(204),М,$chr(205),Н,$chr(206),О,$chr(207),П,$chr(208),Р,$chr(209),С,$chr(210),Т,$chr(211),У,$chr(212),Ф,$chr(213),Х,$chr(214),Ц,$chr(215),Ч,$chr(216),Ш,$chr(217),Щ,$chr(218),Ъ,$chr(219),Ы,$chr(220),Ь,$chr(221),Э,$chr(222),Ю,$chr(223),Я,$chr(224),а,$chr(225),б,$chr(226),в,$chr(227),г,$chr(228),д,$chr(229),е,$chr(230),ж,$chr(231),з,$chr(232),и,$chr(233),й,$chr(234),к,$chr(235),л,$chr(236),м,$chr(237),н,$chr(238),о,$chr(239),п,$chr(240),р,$chr(241),с,$chr(242),т,$chr(243),у,$chr(244),ф,$chr(245),х,$chr(246),ц,$chr(247),ч,$chr(248),ш,$chr(249),щ,$chr(250),ъ,$chr(251),ы,$chr(252),ь,$chr(253),э,$chr(254),ю,$chr(255),я)
    .parseline -itu0 %pl
    return
  }
  if ($parsetype == out) {
    var %pl = $parseline
    %pl = $replace(%pl,А,$chr(192),Б,$chr(193),В,$chr(194),Г,$chr(195),Д,$chr(196),Е,$chr(197),Ж,$chr(198),З,$chr(199),И,$chr(200),Й,$chr(201),К,$chr(202),Л,$chr(203),М,$chr(204),Н,$chr(205),О,$chr(206),П,$chr(207),Р,$chr(208),С,$chr(209),Т,$chr(210),У,$chr(211),Ф,$chr(212),Х,$chr(213),Ц,$chr(214),Ч,$chr(215),Ш,$chr(216),Щ,$chr(217),Ъ,$chr(218),Ы,$chr(219),Ь,$chr(220),Э,$chr(221),Ю,$chr(222),Я,$chr(223),а,$chr(224),б,$chr(225),в,$chr(226),г,$chr(227),д,$chr(228),е,$chr(229),ж,$chr(230),з,$chr(231),и,$chr(232),й,$chr(233),к,$chr(234),л,$chr(235),м,$chr(236),н,$chr(237),о,$chr(238),п,$chr(239),р,$chr(240),с,$chr(241),т,$chr(242),у,$chr(243),ф,$chr(244),х,$chr(245),ц,$chr(246),ч,$chr(247),ш,$chr(248),щ,$chr(249),ъ,$chr(250),ы,$chr(251),ь,$chr(252),э,$chr(253),ю,$chr(254),я,$chr(255))
    .parseline -otu0 %pl
    return
  }
}
#########################################
on *:load:{ .echo -a 11,14cp1251toUTF mIRC addon version 1.0 loaded sucessfully! | .echo -a 4 mIRC need restart! | .timer 1 3 .exit -r | halt }
on *:unload:{ .echo -a 11,14cp1251toUTF mIRC addon version 1.0 unloaded sucessfully! | halt }
#########################################

В тази страница се опитвам да опиша действието на командите в IRC мрежата, които може да ползва обикновеният потребител. Тук няма да намерите команди за операторите и администраторите в IRC. За някои от командите е необходимо nick-а ви да е регистриран преди определено време. Използвайте трудни за познаване пароли и не ги казвайте на НИКОГО, дори на оператори! Ако имате проблем, който не може да се разреши с горните команди и се налага намеса на IRC-оператор или администратор, той не се нуждае от паролите ви, за да ви помогне.